OFERTA

Posiadamy bogatą ofertę protez kończyn górnych i dolnych, ortez, gorsetów, obuwia ortopedycznego i wkładek ortopedycznych. Zapraszamy do współpracy!

PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH
 • Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
 • Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
 • Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
 • Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
 • Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
 • Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
 • Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH
 • Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
 • Proteza tymczasowa podudzia
 • Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
 • Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
 • Proteza ostateczna skorupowa podudzia
 • Proteza ostateczna modularna podudzia
 • Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
 • Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
 • Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
 • Proteza tymczasowa w obrębie uda
 • Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
 • Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
 • Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
 • Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
 • Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
 • Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim k kutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
 • Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim k kutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
 • Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
ORTEZY / APARATY ORTOPEDYCZNE
 • Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)
 • Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO)
 • Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)
 • Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)
 • Orteza odciążająca kończynę dolną
 • Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych
GORSETY ORTOPEDYCZNE
 • Gorset odciążająco- stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)
 • Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz
 • Orteza tułowia lędźwiowo- krzyżowa
OBUWIE ORTOPEDYCZNE
 • But na stopę o różnym zniekształceniu
 • But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej
 • But przy amputacji w obrębie stopy
 • But do ortezy obejmującej stopę
 • But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE
 • Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia
 • Proteza uzupełniająca stopę

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas +48 697 005 005